8 listopada 2016

Patyczki do lizaków

Patyczki do lizaków produkujemy zgodnie z Rozporządzeniem Komisji(WE)Nr10/2011 z dn.14.01.2011, w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Badania fizykochemiczne patyczków przeprowadzone zostały w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu. Patyczki posiadają Świadectwo Jakości Zdrowotnej wystawione przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Wymiary patyczków do lizaków:

  •  średnica zewnętrzna od 1mm do 9 mm
  •  kolor biały
  •  długość dowolna
  •  patyczki tniemy pod kątem prostym lub pod skosem
  •  powierzchnia gładka lub ryflowana

Patyczki pakowane są zbiorczo, w kartonach. Istnieje także możliwość pakowania po kilka sztuk w opakowania jednostkowe.